OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

GENERELLE FAQ

Hvad er en brugsdag?
Alle priser er lejepriser for op til tre dage (en leveringsdag, en brugsdag og en afleveringsdag) som typisk er hverdagen før, til hverdagen efter brugsdatoen.
Det vil sige, du kun må bruge udstyret en gang, skal du bruge udstyret mere end en dag, så vælger du blot flere brugsdage.
Hvordan skal jeg bestille?

Hos ABC-Event.dk kan du altid bestille alle 365 dage om året. Alt bestilling foregår på nettet, du er selvfølgelig altid velkommen til at gennemgå bestillingen personligt med en af vores medarbejdere i telefonen. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 16.00.

BEMÆRK SOM DE ENESTE I DANMAKR TILBYDER VI at du altid kan tilgå din ordre på MY ACOUNT som findes i toppen af vores hjemmeside. på den måde kan du altid tilrette din bestilling, se hvad du har bestilt og evt. tilføje mere udstyr til din ordre, og du kan altid tilgå tidligere ordre, så du kan se hvad du bestilte sidste gang.

Hvor længe må jeg beholde det lejede udstyr?

Lejen dækker op til 3 dage (1 gangs brug). Det svarer til at du typisk råder over det lejede fra hverdagen før, til hverdagen efter brugsdatoen. Er der behov for længere lejeperiode er det muligt at vælge flere dage når du bestiller udstyret. BEMÆRK udstyret må KUN bruges en dag.

Hvad koster levering?

Prisen på levering beregnes ud fra hvor meget og hvor langt der skal køres. Leveringen beregnes efter dit postnummer, og kan ses når du går til kassen og indtaster dit navn og adresse. BEMÆRK

LEVERING : Lejede effekter leveres max. 25 m fra bil i jordplan, til dørtrin eller telt, uden trapper sten og andre forhindring, med mindre andet er skriftligt aftalt og der er afregnet forud for dette. Etageaflæsning, ekstra lange bæreveje og lignende afregnes og sker efter udlejers til enhver tid gældende prisliste, dette afregnes efter påbegyndt time, faktura vil blive eftersendt.

Leverer I over hele landet?

Det kan du tro vi gør.

Hvornår leverer I og afhenter det bestilte?

Kunden vil ALTID blive kontaktet før levering og afhentning. Normalt leverer vi onsdag til fredag (Telte leveres fra mandag til fredag) og afhenter mandag eller tirsdag(Telte afhentes mandag til fredag), dog altid levering senest dagen før festen og afhenter tidligst dagen efter festen. MEN i travle perioder forbeholde os ret til at leverer 1-5 dage før festen, dog altid senest dagen før festen, og afhente igen 1-5 dage efter festen, dog altid tidligst dagen efter festen. Skulle ABC Event kører forgæves til afhentning eller levering af udstyret, vil kunden blive efterfaktureret for ny transport og ekstra dages leje indtil udstyret er hos ABC Event, og transporten bliver afregnet efter kurerpriser, da dette bliver gjort som ekstra kørsel uden samkørsel af andre ordre. Vores fragtpriser er baseret på samkørsel af vores ordrer, hvorfor vi ligger vores ruter med meget kort varsel. Hvis du ønsker meget specifikt leveringstidspunkt kan der aftales kurerpriser, dette starter fra 1000.- + normal fragtpris

Må jeg selv afhente min bestilling?

Ja, du er velkommen til at afhente på vores adresse, som fremgår af ordrebekræftelsen, mellem kl. 12-16 sidste hverdag før arrangementsdatoen, med mindre andet er aftalt.

I det tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en LUKKET vogn, eller en LUKKET trailer samt efter udlejerens anvisninger.

Hvornår skal jeg senest bestille?

Du skal altid bestille i så god tid som overhovedet muligt, da vi i løbet af året har mange datoer vi er fuldt booket, så jo hurtigere jo bedre og jo mere er du sikker på der er udstyr tilbage. Skulle du være i tvivl om hvor mange og hvor meget udstyr du skal bruge, så prøv at ram så tæt på som mulig, du kan altid efterfølgende tilgå din ordre på MY ACOUNT som findes i toppen af vores hjemmeside. på den måde kan du altid tilrette din bestilling, se hvad du har bestilt og evt. tilføje mere udstyr til din ordre.

Legeaktiviteter

Er jeres udstyr godkendt og forsikret?

Ja, lovgivningen kræver, at det meste oppustelige udstyr er godkendt af f.eks. Force Technology.

Udstyr fra ABC Event er altid godkendt hvor dette kræves.

ABC Event har udstyret ansvarsforsikret i Lokal forsikring.

Der opfordres i øvrigt at tegne supplerende forsikring for arrangementets afvikling.

Skal I vide hvor udstyret skal opstilles?

Ja, vi skal vide hvilken adresse udstyret skal opstilles på, da vores udstyr er GPS-tracket og der bliver sendt en alarm til ABC Event, hvis udstyret kommer udenfor det aftalte område. Derudover skal vi vide hvilket underlag det skal opstilles på, så I får det nødvendige tilbehør med til korrekt opstilling i forhold til sikkerhed og lovgivning.

Jeg er i tvivl om vores arrangement er kategoriseret som “offentligt” – kan I hjælpe mig med svar?
Hvis I afholder en privat fest eller lukket firmafest, er der ikke tale om et “offentligt arrangement”.
Hvis I lejer udstyr til f.eks. en byfest, åbent hus eller andet arrangement, hvor der kan komme besøgende “fra gaden”, vil der være tale om et “offentligt arrangement” og I skal ansøge det stedlige politi om en tilladelse til at opstille udstyret.
Det er altid vores anbefaling, at I kontakter det lokale politi (bevillingsafdelingen), for at høre om jeres arrangement er kategoriseret som “offentligt” eller “privat”. ABC Event kan levere de nødvendige dokumenter i form af kontrolrapporter, tilsynsbøger og forsikringscertifikat.
Skal der være nogen til stede ved levering og afhentning af lejet udstyr, hvis vi har booket ABC Event til levering/afhentning/opstilling/nedpakning?

Ja, der skal som udgangspunkt altid være minimum 1 person til at hjælpe ved opstilling/nedpakning, der skal være gode tilkørselsforhold for varevogn og parkering i umiddelbar nærhed af det sted hvor udstyret skal opstilles. Dvs. ingen trapper eller stejle strækninger.
Bemærk desuden pladskrav for de forskellige events angivet på hjemmesiden.
Hvis det ikke er muligt at stille med en person, bedes dette venligst oplyses ved booking, så finder vi sammen en løsning.

Skal der være opsyn ved udstyret?

Ja, som arrangør (og derved lejer), er det jeres ansvar, at der er en myndig person (+18 år), som holder opsyn med udstyret og personen følger den instruktion i at betjene og føre tilsyn med udstyret og brugerne, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Hvad hvis det regner/blæser og vi har booket en udendørs aktivitet?

Der kan evt. komme ekstra omkostninger til rengøring/tørring, hvis du ikke selv har mulighed for at ordne dette. Oppustelige forlystelser må ikke benyttes, når vindhastigheden er over Beaufort-skala 5 (38 km/t eller 11 m/s det vil sige, når små træer begynder at svaje). Luften skal da tages ud af den oppustelige forlystelse og blæseren fjernes. Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal aktiviteten indstilles, og først genoptages, når det er tørvejr igen.

Hvilken strøm skal der bruges til blæser til hoppeborg, eventudstyr etc.?

Der skal bruges alm. 230V, helst med egen fase, da der trækkes op til 7 ampere ved start af blæser. Bemærk venligst, at vi anbefaler, at der max er 20 meter til en stikkontakt og hvis I har booket flere enheder/udstyr, skal de gerne køre på hver sin gruppe/fase i el-tavlen, for at sikre nok strøm.

GENERELLE BETINGELSER FOR LEGEAKTIVITETER

Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, ved brug af produkter lejet hos ABC Event, er lejers-personer der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forsaget ved brug af produkter lejet hos ABC Event.

Udlejer gør opmærksom på at udstyret kan være farligt.

Lejer forpligter sig til, at en voksen person holder opsyn med hoppeborgene/oppustelige aktiviteter medmindre andet er skriftligt aftalt. Det påhviler denne person, at ingen af dem, der benytter hoppeborgene/ oppustelige aktiviteter har fodtøj på, og at hoppeborgene/ oppustelige aktiviteter er forsvarlig fastgjort med pløkker, eller på anden vis er forsvarligt forankret.

Det er lejers ansvar, at opsynspersonalet er informeret om korrekt betjening af det lejede materiel.

Som udgangspunkt tilbyder ABC Event IKKE opsyn med forlystelser. Der kan være særlige aftaler, her aftales det skriftlig på forhånd, og udlejer beregner betaling herfor.

Lejer foretager kontrol af det lejede før ibrugtagning og kontakter straks udlejer, hvis det lejede ikke fungerer optimalt. Ved evt. problemer med det lejede, kontaktes udlejer også straks.

Der gives ingen dekort på aftalt lejepris, hvis der under lejemålet opstår materielle skader, eller hvis der er tale om utilstrækkelig strømforsyning,

Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse.

Lejer forestår, at brugere af aktiviteten oplyses om, at benyttelse heraf er på eget ansvar

Skader der sker på artiklerne, eller medfølgende materiel, i omfang der ikke kan karakteriseres under slid tage, dækkes af lejer. Reparationer vil blive udført umiddelbart efter lejemålets ophør, og dækkes af lejer efter regning.

Lejer indhenter de nødvendige tilladelser til artiklernes opstilling/brug.

ABC Event er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom (også gældende græsplæne, sportsplads osv.) eller løsøre, som indtræder, mens materialet, maskiner eller andet ABC Event udstyr, er i lejers besiddelse. ABC Event er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder tidstab.

FOODMASKINER

Får man nok forbrugsvarer med til Popcorn/Slushicemaskine/softice/candyfloss?

Nej, Man kan altid bestille rigeligt forbrugsvarer, når man booker udstyret på hjemmesiden. Hvis der er overskud af forbrugsvarer, som er i ubrudt emballage, tager vi det gerne retur.

SLUSHICE - Hvor kan man købe slush ice saft?

Du kan købe slushice saft hos ABC event. Både når du lejer en slush ice maskine, eller hvis du blot skal bruge slush ice koncentrat.

Vi fører de mest populære smage, så er der noget til enhver smag, uanset om du blot skal lave almindelig slush ice eller slush ice drinks til en voksenfest.

Slushice saften skal købes hos ABC Event, da det kræver den helt rigtige blandingsforhold, at få den rigtige konsistens, og for at maskinen ikke skal gå i stykker.

SLUSHICE - Hvor lang tid tager det at lave slush ice?

Det tager typisk to timer, og så er slushicen klar.

SLUSHICE - Må man blande alkohol i slushicen?

Ja, det må man gerne.

Blandingsforholdet med Alkohol er i vores maskiner pr. kammer.: 2 liter saft + 2 liter Vodka + 8 liter vand.

Blandingsforholdet uden alkohol er i vores maskiner pr. kammer.: 2 liter saft  + 10 liter vand.

SLUSHICE - Hvordan virker en slush ice maskine?

Slush ice maskinen virker ved at fryse en blanding af saft og vand til under frysepunktet imens at blandingen omrøres. For at få den rette konsistens og ikke skade maskinen kræver det at blandingsforholdet er korrekt. Det er ikke tilladt at bruge andet saft end det fra ABC Event i vores maskiner, medmindre andet er skriftligt aftalt.

SOFTICE - Hvilken softice pakke skal jeg vælge?

Vi har ved hver pakke angivet, hvor mange personer vi mener at den passer til. Der kan dog være meget stor forskel fra fest til fest, da der er flere faktorer der spiller ind, på hvor meget softice der bliver spist. Vi har regnet med ca. 2 softice pr. person. Nogle gange går der ren ”ædegilde” i den, da det er en fantastisk oplevelse, for både børn og voksne, at have en softice maskine stående. Men husk at vi giver rigeligt med ekstra is og tilbehør med i Partykassen, som blot afregnes efter forbrug, hvis det bliver brugt.

SOFTICE - Hvor hurtigt kan softicemaskinen lave is?

Vores softice maskiner er effektive, de kan lave ca. 150-200 almindelige softice i timen. hvilket svare til ca. 3 is pr. minut.

Ved den typiske familiefest med ca. 50 gæster, vil det tage ca. 16 minutter, at lave is til alle. Det plejer at passe meget godt, da gæsterne ofte er forsigtige med håndtaget

Oplever man at den begynder at lave tynd is, kan det dog blive nødvendigt at vente ca. 2 minutter, på at maskinen er klar igen.

SOFTICE - Hvornår skal man starte maskinen?

Maskinen er rimelig hurtigt klar til at producere is. (ca. 20-30 minutter). Det er derfor ikke nødvendigt at sætte den til mange timer før man starter. Vi anbefaler derfor, at man sætter maskinen i gang, ca. en time før brug, gerne før, evt inden festen begynder, så skal men ikke stå med det midt under festen.

SOFTICE - Skal softicemix i køleskabet?

For det bedste og hurtigste resultat, samt af hygiejniske årsager, bør man stille softice-mixen i køleskabet. Dette er dog ikke strengt nødvendigt, men fint hvis man har muligheden.

SOFTICE - Tip 5: Pas på strømmen

Vores softicemaskiner med 1 kammer bruger ca. 1800 watt, maskinerne med 2 kamre, hvilket stort set svarer til, hvad man kan trække på én sikring (10A), så det kræver at der ikke er andet forbrug på samme sikring.

Kør aldrig softice maskinen på samme sikring som et fadølsanlæg eller andre strømkrævende apparater, som f.eks. frysere, slushicemaskiner, kogeplader, ovne, kaffemaskiner og lignende.

Der skal så vidt muligt trækkes fra en stikkontakt med jord (3 benet) og forlængerledninger og stikdåser skal ligeledes være med jord.

Dette er både for Jeres og udstyrets sikkerhed og minimerer risikoen for problemer med strømmen.

Kabeltromler bør undgås.

Vi leverer gerne forlængerkabler med, men husk at fortælle os, hvis der ikke er en stikkontakt der, hvor softicemaskinen skal stå.

SOFTICE - Kan alle betjene softicemaskinen?

Ja det kan alle som udgangspunkt

Men udnævn en softicemester, sørg for der er én person der er ansvarlig for softicemaskinen og har fået en grundig instruktion.

Jo flere der betjener maskinen, desto større chance vil der være for, at der opstår problemer som følge af fejlbetjening.

Softicemesteren behøver ikke at stå ved maskinen hele tiden, men bør jævnligt tjekke, at der er is i maskinen osv.

POPCORN - Hvordan laver man popcorn, i jeres maskiner?

Der benyttes 1 dl. Corn og 1 skrabet spiseske fedt og en skrabet teske salt til hver potion, der laves i den lille indbyggede gryde

Maskinen skal ikke opvarmes, men skal tændes med knappen Lys / Varme

Her efter tændes for Heat som opvarmer gryden.

Tænd for den sidste knap Turn og Olien, corn og salt tilsættes.

Portionen er klar, så snart den stopper med at poppe, så løsnes skålen og alle popcorn rystes ud så de ikke brænder på, og den er nu klar til en ny potion, og du starter forfra med at tilsætte corn, fedt og salt.

Turn knappen og Heat slukkes (hvis du ikke skal poppe flere.

CANDYFLOSS - Hvordan laver man Candyfloss, på jeres maskiner og er det svært at finde ud af?

Nej, det er supernemt, påfyld sukker og tænd maskinen, det er muligt at regulerer varmen alt efter, hvor hurtigt det skal gå. Har man ikke prøvet det før, skal man lige lave 3-5 stk. før teknikken falder på plads.

CANDYFLOSS - Hvor langt tid før skal man starte maskinen op?

Maskinen producerer Candy Floss efter 1 min, desværre kan man ikke producerer på forhånd, da de hurtigt bliver kedelige at se på. Men med lidt erfaring kan man producere ca. 100 candy-floss i timen dvs. 2 stk. pr. minut.

FADØL - Fadølsanlæg, er det svært?

Nej overhovedet ikke.

Fadølsanlæg må gerne sættes til et par timer før brug, så eventuelle problemer kan afhjælpes.

FADØL - Er det svært at tilslutte?

Nej overhovedet ikke, bare sæt anlægget til strøm, til koble fustagerne og vent mindst 30 min. Og så er øllet dejlig koldt og lige klar til at drikke.

FADØL - Bruger jeres fadølsanlæg kulsyre?

Nej vores anlæg har indbygget kompressor, så det er ikke nødvendigt, og der er kulsyre i fustagerne.

Dette er en kæmpe fordel da det kan være svært at indstille kulsyren, og det meget let kan komme til at skumme.

GENERAELLE BETINGELSER FOR FOODMASKINER

LEVERING : Lejede effekter leveres max. 25 m fra bil i jordplan, til dørtrin eller telt, uden trapper sten og andre forhindring, med mindre andet er skriftligt aftalt og der er afregnet forud for dette. Etageaflæsning, ekstra lange bæreveje og lignende afregnes og sker efter udlejers til enhver tid gældende prisliste, dette afregnes efter påbegyndt time, faktura vil blive eftersendt.

Det lejede udstyr er er ikke forsikret af abc-event.dk. Opstår der skader, er det lejerens ansvar. Sker der Tyveri, ødelagt udstyr mm. er det lejer som selv dækker tabte til abc-event.dk.

TILLADELSER : Det er lejers ansvar, at indhente de fornødne tilladelser til brug af det lejede udstyr og op stillingen af det.

I det tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en LUKKET vogn, eller en LUKKET trailer samt efter udlejerens anvisninger.

Rengøring af maskiner, alle maskiner skal rengøres, med mindre at i har bestilt rengøring hos os, så klare vi rengøringen for jer.

SERVICE & DUGE

Skal jeg selv vaske service op efter brug?

Nej, det sørger vi for, og dette er inkluderet i lejeprisen. Service m.m. leveres altid rent, og skal efter brug skrabes af og skylles grundigt af, og derefter stilles tilbage i de rigtige kasser. Glas skal tømmes, og bedes venligst stillet med bunden i vejret.

Skal jeg selv vaske duge og stofservietter efter brug?

Duge tilbageleveres i en plastik sæk, dog må dugene ikke være våde eller fugtige når de pakkes sammen, dugen skal IKKE vaskes inden tilbageleveringen.

TELTUDLEJNING

Hvor stort et telt skal jeg bruge?

Du skal som absolut minimum beregne 1,5 kvm pr. gæst plus plads til buffet, bar, scene osv. Vi anbefaler dog 2 kvm pr. gæst eller mere, for at give en behagelig oplevelse med lidt albuerum. Derudover er det vigtigt, at du har målt grunden op hvor teltet skal stå, og om teltet skal stå på græs eller grus. Læs mere om betingelser for teltleje.

Må jeg selv opstille teltet?

Nej, ifølge de gældende sikkerhedsregler er det ikke lovligt selv at opstille teltet. Vores dygtige medarbejdere gør dette for dig, hvilket er din garanti for sikkerheden. Teltprisen er ALTID inkl. opsætning og nedtagning. Der må ikke uden aftale forandres ved de af os godkendte opstillede telte. Ønsker man ikke at der slås pløkker eller er det ikke muligt, så afholder lejer udgift til betonklodser eller andet forsvarligt fastgørelse af teltet (disse kan lejes hos ABC-Event.DK). Det er lejers ansvar at sikre at der ikke er kabler eller andet der kan rammes når pløkkerne slås i jorden.

Må man sætte klistermærker på teltet?

Der må ikke på klæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdugene og teltstænger. Det påhviler lejer at sørge for at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt, ventetid faktureres.

Må man grille i teltet?
  1. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller i umiddelbare nærhed, grill skal mindst 5 m. væk fra teltet. Farvet konfetti eller andet der kan smitte af på teltdugen må ikke benyttes, da farven ikke kan vaskes af teltet.

SCENE/TRIBUNER/TELTSCENER

Hvordan opsættes scenepodier, og kan jeg gøre det selv?

Ja, scene podier kan man godt opsætte selv, der medfølger ben, som man sætter på podierne og så spænder man podierne sammen og bygger den i den ønskede størrelse.

Hvordan opsættes scenepodier, og kan jeg bestille den færdig opsat?

Ja det kan du. Det bestiller du bare når du booker scenen på hjemmesiden.

Hvordan opsættes en tribune, og kan jeg gøre det selv?

Nej det kan du ikke.

Når du lejer en Tribune fra ABC Event, er en del af vores løsning, at vi vores egne professionelle teknikere står for hele opsætning- og nedtagningsprocessen.

Dog skal i forvente at kunden stiller hands/medhjælper tilrådighed både under opsætning og nedtagning.

Hvordan opsættes en teltscene, og kan jeg gøre det selv?

Nej det kan du ikke.

Når du lejer en Tribune fra ABC Event, er en del af vores løsning, at vi vores egne professionelle teknikere står for hele opsætning- og nedtagningsprocessen.

Dog skal i forvente at kunden stiller hands/medhjælper tilrådighed både under opsætning og nedtagning, ved svært tilgængelige steder, hvor vores lastbil ikke kan holde ved siden af opbygningen.

Hvad er hands/medhjælper og hvad kræves der af dem?

Hands/medhjælper er frivillige hjælpere under selve opsætningen af produkterne.

Alle hands/medhjælper skal være over 18 år.

De skal være fysiske stærke, ædrulige og bære lovpligtigt sikkerhedsudstyr (hjelm og sikkerhedssko), samt bære praktisk arbejdstøj.

Hands/medhjælper skal stå til rådighed, indtil opsætningen er færdiggjort.

GENERELLE BETINGELSER

Lejebetingelser for scenepodier og Tribuner

Ansvar for skader: Lejer har ansvaret for eventuelle skader forårsaget af scenepodierne eller tribune på halgulvet. Dette kan omfatte både installations- og fjernelsesprocessen.

Krav til beskyttelse af gulvet: Hvis gulvet skal beskyttes under installation, brug og fjernelse af scenepodierne. Dette omfatter brugen af beskyttende lag, som f.eks. gummiunderlag eller andet egnet materiale. Står dette for lejers ansvar og regning

Tilladelser og Licenser: lejeren står og betaler for alle nødvendige tilladelser og licenser til at bruge podier og tribuner til det planlagte formål.

TOILETVOGNE

Skal jeg selv stå for rengøringen?

Det er op til dig! Hvis du gerne vil spare på udgifterne, kan du sagtens selv stå for rengøring. Vælger du den løsning, er vores eneste krav, at vognene kommer tilbage i samme stand, som da den blev leveret. Alternativt kan vores personale rengøre vognen til konkurrencedygtige priser. En hovedrengøring tager normalt 3 timer afhængigt af størrelse. husk afkalkning af fuger, armaturer, og i alle hjørner osv.

Hvad vejer en vogn, og hvilken stik bruger traileren?

Vognene vejer 750 kg totalt, standard vogne er monteret med 13-polet stik.

Hvordan tilsluttes vognen?

Alle vogne kommer med et 25 meter langt strømkabel med et almindeligt 230 volts stik, som passer i alle almindelige stikkontakter, husk der SKAL være jord i stikket.

Og så skal der køres 4 ben ned og vognen er klar til brug.

Kan vognen stå på et skråt terræn?

Som udgangspunkt er svaret nej. Vognen skal stå i vandret/ i vater, og altid med vægten på hjulene. Støttebenene er kun med for at yde støtte og fastholde balancen. Hvis vognen skal bruges i ujævnt terræn, kan man dog køre den op på for eksempel opklodsninger af fliser eller træ for derved at sikre en vandret position.

Kan man bruge toiletvognen om vinteren?

Vores vogne er blandt de bedst isolerede på markedet og kan derfor sagtens bruges hele året rundt. Vognen skal dog frostsikres, med god temperatur i vognen så man undgår frostsprængninger, hvis de skal bruges i vinterhalvåret.

Hvordan tilsluttes vand?

Med vognene følger der indbygget vandtank, så det er ikke nødvendigt med vandtilslutning.

Dog kan der være behov for efterfyldning af vandtank, hvis vognen bliver brug i længere perioder.

Skal vognen tilsluttes kloak?

Nej det skal den ikke, da vognen har egen tank til ca. 300 toilet besøg.